Training voor professionals, opvoeders en begeleiders

Training ‘kinderen begeleiden bij pesten’

Over het onderwerp pesten heb ik een speciale training ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, opvoeders, kindercoaches, jeugdhulpverleners etc.  Zie voor specifieke informatie de link ‘training kinderen begeleiden bij pesten’ .

Training ‘Heppie!? Kinderen en emoties’

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag. Dat is het motto van deze workshop.
Deze training, gebaseerd op de workshop van RoMecoaching (door Susan van Asten) is voor ouders, opvoeders en professionals en helpt je om kinderen te leren omgaan met emoties. Lees meer via deze link: ‘training ‘Heppie!? Kinderen en emoties’ .

kennis-is-macht1-150x150