Stevige StapStevige Stap training

voor een zelfverzekerde overstap naar de brugklas

Gaat uw kind binnenkort de overstap maken van de basisschool naar de brugklas/het voortgezet onderwijs ? Dan breekt er in de brugklas een nieuwe levensfase aan waarin uw kind geconfronteerd wordt met veel nieuwe ervaringen. Vraagt u zich af of uw kind deze overstap goed kan maken?

Onzeker over de nieuwe fase

Met de start in de brugklas stappen kinderen een nieuwe wereld in. Een nieuwe fase breekt aan en er komen veel nieuwe ervaringen op hun pad. Het kan een tijd zijn waar kinderen enorm tegenop zien. Kinderen kunnen zich onzeker voelen over andere klasgenoten, nieuwe vrienden maken, het huiswerk, nieuwe leraren en het omgaan met groepsdruk. Ook ouders kunnen zich hier zorgen over maken.

Groeien in sociale weerbaarheid

Als u zich zorgen maakt dat uw kind onzeker is over de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs, dan is de ‘Stevige Stap training’ misschien iets voor uw kind. Speciaal voor kinderen die willen groeien in sociale vaardigheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen is deze training ontwikkeld. De wordt aangeboden door gecertificeerde trainers van de Stichting omgaan met pesten. We werken met verschillende spelvormen, ontspanning, discussie en verhalen. De deelnemers krijgen een persoonlijke map met informatie en opdrachten mee naar huis.

Wat deze training uniek maakt

Het bijzondere aan deze training is dat we al starten als uw kind ‘nog’ in groep 8 van de basisschool zit en de training loopt door tot na de start in de brugklas. De eerste helft van de training vindt plaats voor de zomervakantie, zodat uw kind zelfverzekerd kan starten. De tweede helft van de training vindt plaats na zomervakantie, zodat nieuwe kennis direct geoefend en gedeeld kan worden. Na de start in de brugklas krijgt het plannen en organiseren van huiswerk een prominentere plaats in de training.

Programma, planning en tarief

Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin wordt gewerkt aan:

  • uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik
  • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • jezelf presenteren en contact leggen
  • het hebben en uiten van een eigen mening
  • feedback krijgen/geven en conflicthantering
  • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
  • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
  • plannen en organiseren van het huiswerk

De eerste vijf bijeenkomsten van de training vinden plaats voor de zomervakantie en de tweede vijf na de zomervakantie (op een dag die past bij de roosters van de deelnemers).

De training vindt plaats in Rotterdam met een groepje van ongeveer 4 deelnemers. Tarief per deelnemer: EUR 395,- incl. btw en werkboek. (De training kan eventueel ook individueel/op locatie worden gegeven; hiervoor geldt een apart tarief.)

Natuurlijk gunt u uw kind een goede, sterke start op het voortgezet onderwijs. Met hulp van de ‘Stevige Stap training’ kan het ook echt een STEVIGE stap worden.

Contact

Voor meer informatie, een afspraak om vrijblijvend kennis te maken, of om uw kind direct op te geven kunt u mailen naar info@dehoofdzaakcoaching.nl.