Stevige Stap training

voor een zelfverzekerde overstap naar de brugklas

Stevige Stap brugklastraining

Gaat jouw kind binnenkort de overstap maken van de basisschool naar de brugklas/het voortgezet onderwijs ? Dan breekt er in de brugklas een nieuwe levensfase aan waarin je kind geconfronteerd wordt met veel nieuwe ervaringen. Misschien vraag jij je dan af of jouw kind deze overstap goed kan maken.

Onzeker over de nieuwe fase

Met de start in de brugklas stappen kinderen een nieuwe wereld in. Een nieuwe fase breekt aan en er komen veel nieuwe ervaringen op hun pad. Het kan een tijd zijn waar kinderen enorm tegenop zien. Kinderen kunnen zich onzeker voelen over andere klasgenoten, nieuwe vrienden maken, het huiswerk, nieuwe leraren en het omgaan met groepsdruk. Ook ouders kunnen zich hier zorgen over maken.

Groeien in sociale weerbaarheid

Maak je je zorgen dat jouw kind onzeker is over de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs, dan is de ‘Stevige Stap training’ misschien iets voor jouw kind. Speciaal voor kinderen die willen groeien in sociale vaardigheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen is deze training ontwikkeld. De training wordt aangeboden door speciaal opgeleide en gecertificeerde trainers van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. We werken met verschillende spelvormen, ontspanningsoefeningen, discussie en verhalen. De deelnemers krijgen een persoonlijke map met informatie en opdrachten mee naar huis. Naast trainer voor het Kenniscentrum Omgaan met Pesten ben ik ook trainer voor het programma ‘ik leer leren’ en hiervan neem ik ook onderdelen mee in deze brugklastraining.

Wat deze training verder uniek maakt

Het bijzondere aan deze training is dat we al starten als het kind ‘nog’ in groep 8 van de basisschool zit en de training loopt door tot na de start in de brugklas. De eerste helft van de training vindt plaats voor de zomervakantie, zodat jouw kind zelfverzekerd kan starten in de brugklas.
De tweede helft van de training vindt plaats na zomervakantie, zodat nieuwe kennis direct geoefend en gedeeld kan worden.
Na de start in de brugklas krijgt het plannen en organiseren van huiswerk een prominentere plaats in de training.

Programma, planning en tarief

Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin wordt gewerkt aan:

  • uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik
  • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • jezelf presenteren en contact leggen
  • het hebben en uiten van een eigen mening
  • feedback krijgen/geven en conflicthantering
  • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
  • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
  • plannen en organiseren van het huiswerk

De eerste vijf bijeenkomsten van de training vinden plaats voor de zomervakantie en de tweede vijf na de zomervakantie (op een dag die past bij de roosters van de deelnemers).

De training vindt plaats in Rotterdam met een groepje van ongeveer 4 deelnemers. Vanaf 4 deelnemers geldt een tarief van € 395,- per deelnemer incl. btw en werkboek.

De training kan  ook individueel of in een kleiner groepje worden gegeven. Hiervoor geldt een maatwerktarief. Mail voor info over de mogelijkheden naar info@dehoofdzaakcoaching.nl.

Gun je kind een goede, sterke start op het voortgezet onderwijs. Met hulp van de ‘Stevige Stap training’ kan het ook echt een STEVIGE stap worden.

Contact

Voor meer informatie, een afspraak om vrijblijvend kennis te maken, of om jouw kind direct op te geven mail je naar info@dehoofdzaakcoaching.nl.