Programma overzicht van De Hoofdzaak Coaching

De Hoofdzaak Coaching verzorgt trainingen voor particulieren, instellingen, scholen en professionals.

Individuele Coaching en Training

Kindercoaching 

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. In een relatief korte periode ga ik samen met het kind en/of de ouders (of verzorgers) op zoek naar de oplossing voor ‘de belemmering’. Ik ben specialist in de thema’s pesten, weerbaarheid, zelfvertrouwen, boosheid en faalangst.
Zie kindercoaching voor meer informatie.

Mijn aanbod voor volwassenen is gebaseerd op diverse trainingen die ik op coachende wijze aanbied. Zie hieronder:

Persoonlijke coaching voor volwassenen 

Met mijn aanbod in persoonlijke coaching loop ik een stukje met je mee. Met mijn persoonlijke begeleiding help ik je tot inzichten te komen en werken we aan nieuw gedrag en vaardigheden.

Mijn aanbod voor volwassenen is gebaseerd op diverse trainingen die ik op coachende wijze aanbied. Zie hieronder:

Training in weerbaarheid / Sta Sterk Training

Een training in weerbaarheid zorgt ervoor dat je sterk(er) in je schoenen komt te staan. Als je weerbaar bent, kan je op gepaste wijze voor jezelf opkomen. Je leert omgaan met pestgedrag en kan het zelfs voorkomen. Ik verzorg weerbaarheidstraining voor tieners en volwassenen. Dit aanbod is meestal individueel.

Zie weerbaarheidstraining voor meer informatie.

Faalangst reductie training

Word je faalangst de baas! Voel je je belemmerd door faalangst? Pak het aan met deze praktische training.

Wil je met lef nieuwe uitdagingen aan durven gaan, een presentatie durven geven, minder piekeren of gewoonweg meer ontspannen met prestaties om leren gaan? Dan is een faalangst reductie training iets voor jou.
Ik verzorg individuele (maatwerk) faalangst-reductietraining voor tieners en volwassenen.

Zie faalangsttraining voor meer informatie.

Training ‘ik leer leren’ 

De training ‘ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma dat tieners slimme handvatten biedt voor makkelijker en efficiënter leren. Deelnemers leren welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren (oftewel: hoe te leren). Het is heel waardevol als tieners ontdekken wat hun leerstrategie is, hoe ze het best leren en wat niet voor ze werkt. Tijdens deze training komt dit aan bod. Er is ook aandacht voor plannen en organiseren (bijvoorbeeld met betrekking tot huiswerk), voor faalangst, motivatie en concentratie.

Zie ‘ik leer leren’ voor meer informatie over de training in Rotterdam, of programma voor meer informatie van de ontwikkelaar.

Groepsactiviteiten (trainingen en workshops)

Brugklastraining 

Voor kinderen in groep 8 staat de overstap naar de brugklas het hele jaar centraal. Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat ze deze overstap met zelfvertrouwen en plezier tegemoet zien. Speciaal voor de kinderen die hier moeite mee hebben, is de training ‘Stevige Stap’ waarin het werken aan sociale weerbaarheid centraal staat. 

Zie ‘brugklastraining‘ voor meer informatie.

Training ‘omgaan met elkaar’ op school

Deze training van Kenniscentrum ‘omgaan met pesten’ is ontwikkeld om de sociale veiligheid in schoolklassen te verbeteren. Het op een positieve(re) manier omgaan met elkaar, versterken van sociale en assertieve vaardigheden en aandacht voor sociale informatieverwerking komen o.a. in deze training aan bod. Het programma start met uitgebreid in kaart brengen van de huidige situatie en rollen in de klas, op basis waarvan de lessen worden ingedeeld.

 

Klik hier voor meer informatie over ‘omgaan met elkaar’. 

 

Training hoera, ik durf en Leer te durven

Training ‘Hoera, ik durf!’ of ‘Leer te durven’ op school

De trainingen ‘Hoera, ik durf’ (onderbouw PO) en ‘Leer te durven’ (midden- en bovenbouw PO) zijn ontwikkeld om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren en verbeteren. Speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld geen vragen durven te stellen in de klas, die spanning ervaren bij het maken van een toets of het geven van een presentatie kunnen deze trainingen een groot verschil maken. 


Namens Indigo Preventie verzorg ik deze groepstrainingen  in Rotterdam en omgeving.

Ouder(informatie)avond / Themabijeenkomst op school

Themabijeenkomst - Ouderavond

Voor scholen verzorg ik ouder(informatie)avonden rondom de thema’s weerbaarheid, faalangst, leren en het begeleiden van kinderen hierbij. Voorbeelden van ouderavonden die ik afgelopen periode op scholen in Rotterdam en omgeving heb verzorgd:

  • kinderen en leren
  • omgaan met pesten
    (kinderen en weerbaarheid)
  • omgaan met faalangst
  • een puber in huis
    (kind naar de brugklas)


Organiseert jouw school informatie avonden? Ik kom graag een interactieve avond verzorgen. Stuur me een mail  voor meer informatie.