Programma overzicht van De Hoofdzaak Coaching

De Hoofdzaak Coaching verzorgt trainingen voor particulieren, instellingen, scholen en professionals. 

Individuele Coaching en Training

Voor additioneel aanbod in Corona-tijd: zie ook ‘Het Kindercoaching abonnement‘.

Kindercoaching 

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. In een relatief korte periode ga ik samen met het kind en/of de ouders (of verzorgers) op zoek naar de oplossing voor ‘de belemmering’. Ik ben specialist in de thema’s pesten, weerbaarheid, zelfvertrouwen, boosheid en faalangst.
Zie kindercoaching voor meer informatie.

Oudercoaching en gezinscoaching

Ouders kunnen zelf ook vastlopen in de omgang met hun kind. Soms kan je een zetje in de goede richting gebruiken bij twijfels over de opvoeding. Maar je kunt ook zelf niet goed in je vel zitten en dit gevoel (onbewust) doorgeven aan een kind. Ook als ouder kun je bij mij terecht). In sommige gevallen is het hele gezin betrokken bij de hulpvraag. In geval van een scheiding bijvoorbeeld, of een verhuizing, of veel ruzie in huis. In dat soort gevallen is het zinvol om het hele gezin (in meer of mindere mate) ook bij de coaching te betrekken. We spreken dan over gezinscoaching.
Zie oudercoaching voor meer informatie.

Training in weerbaarheid / Sta Sterk Training

Een training in weerbaarheid zorgt ervoor dat je sterk(er) in je schoenen komt te staan. Als je weerbaar bent, kan je op gepaste wijze voor jezelf opkomen. Je leert omgaan met pestgedrag en kan het zelfs voorkomen. Ik verzorg weerbaarheidstraining voor kinderen en volwassenen, zowel in groepsverband als individueel.
Zie weerbaarheidstraining voor meer informatie.

Training ‘ik leer leren’ (individueel)

De training ‘ik leer leren’ kan zowel in een groep als individueel worden gevolgd. Inhoud: zie hieronder bij ‘groepsactiviteiten’.

Groepsactiviteiten (training en workshops)

Training ‘ik leer leren’ (groepstraining)

De training ‘ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma dat kinderen slimme handvatten biedt voor makkelijker en efficiënter leren. Het leert kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren (oftewel: hoe te leren). Het is heel waardevol als kinderen ontdekken wat hun leerstrategie is, hoe ze het best leren en wat niet voor ze werkt. Tijdens deze training komt dit aan bod. Er is ook aandacht voor plannen en organiseren (bijvoorbeeld met betrekking tot huiswerk), voor faalangst, motivatie en concentratie. Zie ‘ik leer leren’ voor meer informatie over de training in Rotterdam, of programma voor meer informatie van de ontwikkelaar.

Training ‘sterk naar de brugklas’ (kan ook individueel)

Voor kinderen in groep 8 staat de overstap naar de brugklas het hele jaar centraal. Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat ze deze overstap met zelfvertrouwen en plezier tegemoet zien. Speciaal voor de kinderen die hier moeite mee hebben, is de training ‘sterk naar de brugklas’ waarin het werken aan sociale weerbaarheid centraal staat.

Workshops voor school of BSO

Ik verzorg workshops, trainingen en informatiebijeenkomsten voor kinderen en/of ouders over  pesten, eigen kwaliteiten, weerbaarheid, faalangst, overgang naar de brugklas.  Tevens ben ik als gecertificeerd KIES-coach  voor scholen inzetbaar om de Kinderen In Echtscheiding Situatie verder te helpen. Met mijn expertise over pesten kan ik scholen van (onafhankelijk!) advies voorzien bij het maken van een antipest protocol of de keuze voor een anti pest programma.

Klik hier voor meer informatie over mijn inzet voor school of BSO.

Weerbaarheidstraining in een groep

Bij de groepstraining gaan we op zoek naar jouw eigen kracht en kom je steviger in je schoenen te staan.We komen in actie: we doen spelletjes en sportieve oefeningen (o.a. uit de programma’s ‘Rots en Water’  en ‘Sta Sterk’).  We gaan tekenen en gebruiken onze fantasie. Als je meedoet met de groepstraining, ga je oefenen hoe je goed voor jezelf en anderen op kunt komen, je gaat grenzen en emoties herkennen en je leert je eigen grenzen aangeven. Door samen te werken leer jij je eigen kwaliteiten nog beter kennen en inzetten. Je leert wat de kracht is van jouw eigen lijf, je ogen en je stem en hoe belangrijk je eigen gedachten zijn. Je bouwt aan je zelfvertrouwen en werkt aan je weerbaarheid.
Zie ‘weerbaarheidstraining’ voor meer informatie.

Ouderavond / Informatie avond /Lezing op school

Voor scholen verzorg ik ouderavonden / informatieavonden / lezingen rondom de thema’s weerbaarheid en leren.
Voorbeelden van ouderavonden die ik afgelopen periode op scholen in Rotterdam heb verzorgd:
‘ kinderen en leren’ – ‘omgaan met pesten’ – ‘een puber in huis’ –  ‘kinderen en weerbaarheid’
Organiseert uw school informatie avonden? Ik kom graag een interactieve avond verzorgen. Voor meer informatie kunt u me mailen.

Train de trainer/train de professional

Training ‘kinderen begeleiden bij pesten’

Na het volgen van deze training heb je meer kennis van het onderwerp pesten en wat belangrijk is in de begeleiding en ondersteuning van kinderen die met pesten te maken hebben. Je leert hoe je pestgedrag kan signaleren en krijgt inzicht in de verschillende rollen bij pesten en de oorzaken, gevolgen en vormen van pesten. Na afloop keer je terug naar huis met praktische tips en handvatten en een handout, zodat de inhoud van de training direct toepasbaar is in de praktijk.
Zie ‘kinderen begeleiden bij pesten’ voor meer informatie.