hand-65834_640

Thema bijeenkomst over pesten en sociale veiligheid

Pesten of gepest worden heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de negatieve gevolgen van pesten 40 jaar later nog merkbaar zijn bij de slachtoffers. Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor pesten en de effecten daarvan.

Als Sta Sterk Trainer voor de Stichting Omgaan met Pesten met een specialisatie voor het programma ‘Omgaan met elkaar’ heb ik ervaring met kinderen die moeite hebben met pestgedrag (dit kunnen zowel de pesters, de gepeste kinderen als de meelopers zijn).

Ik sta klaar om mijn kennis en ervaring hierover te delen.

Tijdens de informatiebijeenkomst/ouderavond komen o.a. de volgende zaken aan bod:

Wat is pesten?
Wat kun je doen als er gepest wordt?
Wat kan je beter niet doen?
Welke maatregelen kun je nemen?
Waarom werkt iets wel of niet?
Wat is het effect van bijvoorbeeld een pestprotocol of een sociale vaardigheidstraining?

Mijn thema bijeenkomst geeft bijzondere inzichten mee voor alle aanwezigen. De luisteraar leert om opnieuw en wellicht op een andere manier te kijken naar pesten en gepest worden en sociale veiligheid in groepen.  Er worden oefeningen aangereikt die je met kinderen/jongeren kunt doen, thuis en op school, zodat iedere aanwezige met nieuwe bagage aan de slag kan.

Kortom een inspirerende, interactieve bijeenkomst vol herkenning en nieuwe mogelijkheden.

Terug naar pagina: Inzet op school/BSO.