Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’

voor sociale veiligheid in de klas

Omgaan met elkaar in de klasSociale veiligheid is belangrijk in een schoolklas. In een veilige omgeving komen kinderen graag naar school en is de leeropbrengst optimaal. In sommige klassen ervaren leerlingen geen veiligheid, durven ze zichzelf niet te zijn, of blijft het onrustig ook al wordt er al veel aan gedaan vanuit school. In het anti-pest programma ‘omgaan met elkaar’ van de Stichting omgaan met pesten ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van positieve rollen in de groep. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt.

Het programma ‘omgaan met elkaar’ is opgenomen in de wegwijzer programma’s sociale veiligheid en kennisbank van stichting school en veiligheid.

Doel

Het doel van dit anti-pestprogramma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.


Doelgroep

Bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.


Aanpak

  • Omgaan met Elkaar bestaat uit 8 sessies van 60 minuten (in 2 of 3 subgroepen), één ouderavond en twee workshops voor professionals.
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school. Mijn werkwijze op school betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkrachten/docenten zoveel mogelijk hun eigen werk kunnen blijven doen. Daarnaast wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht/mentor van circa 8 uur over een periode van 10 à 12 weken. In overleg kan worden besloten de workshops voor beroepskrachten in te korten of achterwege te laten, indien docenten/leerkrachten al voldoende geschoold zijn in het tegengaan van pesten. De kosten zijn dan lager.

Heeft u interesse? Ik kom graag een keer vrijblijvend op uw school langs om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie of voor een afspraak.

Gecertificeerd trainer