Omgaan met elkaar in de klas

Omgaan met Elkaar in de klas

anti-pestprogramma voor sociale veiligheid in de klas

Sociale veiligheid is belangrijk in een schoolklas. In een veilige omgeving komen kinderen graag naar school en is de leeropbrengst optimaal. 
In sommige klassen ervaren de leerlingen de sociale veiligheid niet, ondanks alle inzet van school en ouders. Voor die groepen is het programma ‘omgaan met elkaar’ ontwikkeld.

Onrustige klassen, groepen waarin leerlingen zichzelf niet te durven laten zien en horen; ook al wordt er veel aan gedaan vanuit school – soms loopt het niet zoals gewenst. Dat kan anders.

Positiever met elkaar omgaan

In het programma ‘omgaan met elkaar’ van het Kenniscentrum omgaan met pesten ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van positieve rollen in de groep. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt.

Het programma ‘omgaan met elkaar’ is opgenomen in de wegwijzer programma’s sociale veiligheid en kennisbank van stichting school en veiligheid.

Doel

Het doel van dit anti-pestprogramma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan. Door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten wordt de sociale veiligheid versterkt. De leerlingen leren meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker en hierdoor neemt het pesten in de klas af.

Doelgroep

‘Omgaan met elkaar’ is in te zetten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

Keurmerk trainer Omgaan met Pesten

Aanpak

  • Omgaan met Elkaar bestaat uit 8 sessies van 60 minuten (in 2 of 3 subgroepen), één ouderavond en optioneel twee workshops voor professionals(*).
  • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep.
  • Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school.

Mijn werkwijze op school betekent een deskundige uitvoering met maximaal resultaat waarbij de leerkrachten/docenten zoveel mogelijk hun eigen werk kunnen blijven doen.

(*)Afhankelijk van de mate van scholing van de docenten/leerkrachten in het tegengaan van pesten, kan besloten worden tot afname of achterwege laten/inkorten van de workshops voor beroepskrachten.

Contact

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie. Ik kom vrijblijvend langs om kennis te maken en de wensen en mogelijkheden te bespreken.