Training ‘Heppie!? Kinderen en emoties’

logonieuwkleinTraining ‘Heppie!? Kinderen en emoties’

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag.
Dat is het motto van deze workshop.

Kinderen zitten vol emoties. En waar het ene kind als vanzelf leert omgaan met al die verschillende gevoelens en emoties, zo laat een ander kind zich regelmatig overspoelen waardoor het zich machteloos voelt en niet weet hoe het hiermee om moet gaan. En juist deze kinderen krijgen vaak negatieve reacties wat hen niet echt helpt om te léren omgaan met emoties. En dat is wat kinderen te doen hebben; ze moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen.

Maar hoe?… In deze training krijg je diverse handvatten aangereikt om zelf mee verder te kunnen, thuis of in je werk. De training is ontwikkeld voor ouders, opvoeders en professionals aan wie de zorg van kinderen is toevertrouwd.

Deze training kan volledig worden gegeven, maar is ook in delen in te zetten, bijvoorbeeld op school: zowel voor leerlingen als op ouder-informatie avonden.

Inhoud volledige training:

In 3 avonden van 2,5 uur, of in 1 gehele dag krijg je bruikbare tips en word je geïnspireerd om wellicht op een andere manier te kijken naar lastige situaties. We kijken naar de werking en functie van emoties en wat kinderen te leren hebben. Je leert o.a. hoe je je kinderen kunt leren zélf ruzies op te lossen, je leert omgaan met angst en verdriet van je kind en tips voor het werken aan zelfvertrouwen.

Tijdens de training ‘Heppie?! Kinderen en emoties’ komen verschillende voorbeeld-oefeningen aan bod en is er ruimte voor praktische vragen en praktijkvoorbeelden.

Deze training is te organiseren binnen uw locatie of op mijn adres.

Neem contact op via info@dehoofdzaakcoaching.nl voor een aanbod op maat.

Deze training is gebaseerd op de workshop ‘Heppie?! Kinderen en emoties’, waarmee inmiddels een landelijk netwerk professionals aan de slag is.