Thema bijeenkomst ‘kinderen begeleiden bij huiswerk’

In de interactieve thema bijeenkomst ‘kinderen begeleiden bij huiswerk’ leren ouders hoe ze het best aan kunnen sluiten bij de leerstijl van hun kind, hoe ze hun kind het best kunnen motiveren en stimuleren met betrekking tot huiswerk. De sfeer thuis verbetert en de verantwoordelijkheid voor het huiswerk komt/blijft waar die hoort: bij de leerling.

Steuntje in de rug voor ouders

Tegenwoordig krijgen kinderen op de basisschool al huiswerk. Daarmee willen basisscholen de kinderen alvast voorbereiden op de toekomstige overgang naar het voortgezet onderwijs, waar elke dag huiswerk wordt meegegeven. Dat betekent dat er van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen daar al op jonge leeftijd mee helpen. Scholen hebben niet altijd aandacht en mogelijkheden om ouders informatie of ondersteuning te bieden in hun begeleiding bij huiswerk. Ouders kunnen hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken.

Veranderingen voor de brugklasser

Nadat de feitelijke overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs heeft plaatsgevonden, blijkt voor sommige brugklassers is de overgang toch nog groot. Er komt (nog) meer huiswerk mee en opeens lijkt het voor hen of er nooit meer tijd is voor hobby’s of om met vrienden af te spreken. Goede planning en organisatie van huiswerk is dan essentieel. Het is fijn als ouders dit proces goed kunnen begeleiden.

Op zoek naar aansluiting en balans

Ouders zoeken balans in deze situaties. Ze willen hun kind graag helpen, maar willen de verantwoordelijkheid voor het huiswerk niet van hen overnemen. Hoe zoek je die balans? En als je kind liever buiten speelt of gaat gamen dan huiswerk maken? In beide gevallen speelt motivatie een grote rol. Hoe krijg je je kind aan het werk en hou je de sfeer positief? Kortom: hoe voorkom je strijd over het huiswerk?

Informatie voor ouders

De thema bijeenkomst ‘kinderen begeleiden bij huiswerk’ is hiervoor ontwikkeld en geeft o.a. antwoord op de vragen:

Wat heeft een kind nodig om te leren en waar kunnen ouders bij helpen?

Wat zijn de meest voorkomende struikelblokken en hoe voorkom je die?

Wat is een handige planning voor huiswerk?

Hoe motiveer je je kind het best?

Deze thema bijeenkomst komt o.a. voort uit de training ‘ik leer leren’ met de onderwerpen motivatie, faalangst, planning en organisatie van huiswerk, leerstrategieën en verschillende leerstijlen.

De bijeenkomst start met achtergrondinformatie over het leerproces. Ouders leren de verschillende leerstijlen herkennen en kunnen daarmee een aansluiting maken bij de leerstijl van hun eigen kind. Samen kijken we naar planning en organisatie van huiswerk en de deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen tips over concentratie en motivatie en handvaten over faalangst.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat huiswerk geen gedoe meer geeft in huis.

Praktische informatie

De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Voor meer informatie kunt u kunt u terecht bij Marielle Hage via info@dehoofdzaakcoaching.nl.

Terug naar pagina: Inzet op school/BSO.