Wat ik voor uw school of BSO kan betekenen:

Inzet op schoolVoor scholen of kinderopvangcentra ben ik flexibel en ondersteunend inzetbaar voor trainingen, workshops, of (ouder) informatie bijeenkomsten. Met betrekking tot de thema’s sociale veiligheid, faalangst, omgaan met emoties of leren leren kan ik inspireren, motiveren en het verschil maken.

Ik ben op diverse wijzen inzetbaar:

  • in de klas, met een aparte groep onder schooltijd
  • in de klas voor het verbeteren van de sociale veiligheid (‘omgaan met elkaar‘)
  • buitenschoolse training voor weerbaarheid of brugklastraining (bijvoorbeeld voor een Brede School)
  • individueel (bijvoorbeeld omgaan met emoties in het kader van een zorgarrangement)
  • voor leerkrachten/docenten met een workshop over sociale veiligheid of faalangst
  • voor ouders met een thema bijeenkomst over sociale veiligheid, faalangst of leren leren

Ik ben onafhankelijk en lever maatwerk als gediplomeerd en ervaren deskundige.

Trainingen voor leerlingen

Groepstrainingen in mijn aanbod zijn onder andere:

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie en een aanbod op maat voor uw school of BSO.

Workshops /  ouderbijeenkomsten

Ik verzorg interactieve workshops of informatie bijeenkomsten voor leerkrachten en/of ouders.
Onderwerpen hiervoor zijn:

Voor invulling van een bijeenkomst of workshop kom ik graag naar uw locatie, zodat het geheel naar wens ingevuld kan worden.

Training voor professionals: ‘kinderen begeleiden bij pesten’

Over het onderwerp pesten  heb ik een speciale training ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, opvoeders, kindercoaches, jeugdhulpverleners etc.: ‘training kinderen begeleiden bij pesten’ .

Ik kom graag naar uw locatie voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek.
Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie of voor een afspraak.

De basis van mijn aanbod wordt gevormd door (onder andere) deze erkende opleidingen:

Rots en Water trainerIk leer leren Rotterdam- Brugklas voorbereidingKIES-gecertificeerd-coach