Groepsdruk

bomen

Omgaan met groepsdruk

‘Kom je mee belletje lellen?’

‘Ga je mee stenen gooien op het schoolplein?’

Hoe reageert jouw kind op zulke vragen?

‘Neem nog een wijntje’

En wat zeg jij dan?

Groepsdruk

Iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking: groepsdruk!
En ieder mens heeft de behoefte om ergens bij te horen, dus is het niet gek dat je in de verleiding komt om ‘mee te doen’ om geaccepteerd te worden door een gezelschap, of (onbewust) zelf druk uit te oefenen.

Gelukkig is groepsdruk niet altijd slecht. Het kan je ook aanzetten tot goede gewoonten: gaan sporten of gezond eten.
Maar negatieve groepsdruk…ontkom daar maar eens aan.

Eigen keuzes

Vaak kijken we op tegen mensen die autonoom zijn en het durven om ‘zichzelf’ te zijn.  We hebben alle begrip voor hun standpunten, omdat ze er goed over nagedacht hebben. Zelfs als ‘zichzelf’ zijn hetzelfde betekent als ‘anders zijn’. Denk maar aan de reclames van Apple: ‘dare to be different’ (durf anders te zijn).

Kinderen

We voeden onze kinderen allemaal met de beste intenties op en hopen dat ze op zullen groeien tot zelfstandige, autonome mensen die hun eigen keuzes kunnen maken.

Invloed

Bij jonge kinderen zijn ouders van grote invloed. In een regulier gezin weet een jong kind bij welke ‘groep’ het hoort en vindt het kind vooral de goedkeuring van de ouders belangrijk. Als er sprake is van spanningen in het gezin of strijd tussen gescheiden ouders is dit al niet zo vanzelfsprekend meer.

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de omgeving buiten het gezin belangrijker. Vooral pubers kunnen zich afzetten tegen hun ouders en vrienden krijgen meer invloed. Ze komen dus meer met groepsdruk in aanraking. Acceptatie van ouders is niet langer voldoende, pubers streven ook naar de goedkeuring van een vriendengroep. Roken, alcohol, sex, vandalisme…allemaal onderwerpen waar vaak negatieve groepsdruk een grote rol speelt.

Er is hoop!

Ook hier is weerbaarheid het beste antwoord. Hoe weerbaarder een kind is, hoe beter hij/zij is opgewassen tegen groepsdruk. Een weerbaar kind kan voor zichzelf opkomen en dus ook zijn/haar eigen keuzes maken. Als een kind dicht bij zichzelf kan en durft te blijven, staat hij/zij sterk in de schoenen en kan hij/zij weerstand bieden aan negatieve groepsdruk. Vaak hebben deze kinderen juist veel vrienden, want vaak zijn er meer kinderen die niet mee willen doen met negatief gedrag en zij voelen zich gesteund door dit weerbare kind.

En dat is dus precies de reden waarom je voor een training of coaching ter vergroting van weerbaarheid bij mij terecht kan!