Oplossing pesten Rotterdam

De oplossing voor pesten

Oplossing pesten RotterdamDé oplossing voor pesten

Blog voor de dag tegen pesten – 2018

Vandaag is het de dag tegen pesten. Op deze dag wordt via allerlei kanalen en door allerlei instanties extra aandacht besteed aan het onderwerp pesten. Dit onderwerp heeft in mijn praktijk het hele jaar door de aandacht, maar deze speciale dag is een extra mooie gelegenheid voor een blog over dé oplossing tegen pesten, want: sjonge…wat is het nodig!

Cijfers over pesten

Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) zijn cijfers te vinden over pesten. Daaruit blijkt dat pesten (nog steeds) een groot probleem is, dat echt een oplossing verdient. Een paar voorbeelden:

Pesters

Onderzoek uit 2013 wees uit dat in de hoogste klassen van het basisonderwijs ruim 1 op de 5 leerlingen aangeeft te pesten. Dat zijn dus gemiddeld 5 pesters per klas. Let op: eentje is al genoeg om iemand het leven zuur te maken; maar het zijn er VIJF. Bij de vraag waarom ze het deden, zei 22% van de pesters dat ze pestten ‘om mee te doen’.

In 2007 is onderzoek gedaan naar cyberpesten. Toen bleek meer dan de helft van de ondervraagde kinderen zich minstens 1x per maand schuldig te maken aan en vorm van online pesten. Wat mijn hier (o.a.) opvalt: het jaartal. Want kom op mensen: 2007… dat is 11 jaar geleden! Sindsdien is de online wereld alleen nog maar (enorm) gegroeid. Het kan niet anders dan dat deze cijfers ook zijn gegroeid. Schokkend!

Slachtoffers

Op de website van het NJI staan ook cijfers over slachtoffers van pesten. Cijfers van 2016 geven aan dat 10% van de leerlingen in groep 7/8 van het basisonderwijs slachtoffer is van pesten. Dat zijn in elke gemiddelde klas 2 kinderen. In het voortgezet onderwijs gaf 8% van de leerlingen aan gepest te worden, waarvan 5% wekelijks!

En bijna 1 op de 5 leerlingen in het voortgezet onderwijs werd in 2016 slachtoffer van cyberpesten. Ook hier gemiddeld vijf per klas dus. Vijf leerlingen die meer met zich meedragen dan zou moeten.

Tijd voor dé oplossing

Uit de cijfers blijkt de noodzaak voor dé oplossing. Het wordt ook hoog tijd, toch? Pestgedrag bestaat al heel lang, er is genoeg over geschreven en gepraat, nu wordt het tijd om orde op zaken te stellen: mouwen opstropen (op z’n Rotterdams) en aanpakken die boel. Onze kinderen moeten kunnen opgroeien zonder deze ballast. Dus: huppekee: aan de slag!

Een tof idee

Dat klinkt goed hè: DÉ oplossing! Ik vond het zelf wel een tof idee…

Maar, helaas…DÉ oplossing bestaat niet. Nee, nou niet afhaken; ik zal uitleggen waarom: de oorzaak van pesten verschilt per situatie. Zoveel verschillende oorzaken vragen ook om verschillende oplossingen.

  • Soms wordt gepest uit angst

Bijvoorbeeld als de pester zelf niet zoveel zelfvertrouwen heeft en een ander kleineert om zichzelf groter te voelen. Dat doet denken aan een mooie quote (van auto-ontwerper –E. Himmel- nota bene), die een wijze les vormt om aan kinderen mee te geven:

“ Er is nog nooit iemand groots geworden door te laten zien hoe klein een ander is.”

Soms is een pester bang dat hij/zij buiten de groep valt en wil zich met pestgedrag bewijzen. Die pester mag leren zijn/haar eigen weg te bewandelen en om te gaan met groepsdruk.

  • Soms kan een slachtoffer zelf helpen om het pesten te laten stoppen. Bijvoorbeeld door een assertieve (lichaams)houding aan te leren en stevig(er) in de schoenen te komen staan.
  • Soms kan het helpen om de eigen mening te kunnen en durven formuleren. Dit geldt zowel voor pesters (die meelopen) als slachtoffers.
  • En soms helpt het om buitenstaanders de rol van helpers in te laten nemen en als een soort moreel kompas te laten fungeren.

Wat werkt tegen pesten is dus helemaal afhankelijk van de situatie en de mensen die de rollen in het pestprobleem hebben. Pesten is een groepsproces en helaas… er is geen standaard oplossing.

Het goede nieuws:

Dat klinkt ingewikkeld en naar, maar gelukkig is er ook goed nieuws:

  • goede trainers en coaches bieden maatwerk, waardoor het probleem goed kan worden aangepakt
  • in de trainingen van de Stichting omgaan met pesten (Sta Sterk training/ sociale weerbaarheidstraining) komen alle soorten oplossingen aan bod (zie hier de website)

Hoewel dit blog je dus helaas niet DÉ oplossing heeft gebracht, weet je dat er wel oplossingen zíjn. De Stichting Omgaan met Pesten heeft goed opgeleide trainers door het hele land. In Rotterdam help ik je graag verder.

Voor degenen die meer inspiratie willen voor het omgaan met pesten: check het gratis e-boek hierover eens dat je kind vinden bij ‘downloads’ op deze website.

En anders mail je me gewoon (zie hier), dan zoeken we samen jouw oplossing!